Advanced Search

Learn About The Holocaust

Special Collections

My Saved Research

Login

Register

Help

Skip to main content

Zagłada żydów : pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji / pod redakcją Barbary Engelking ... [et al.].

Publication | Not Digitized | Library Call Number: D804.348 .K65 2004

Search this record's additional resources, such as finding aids, documents, or transcripts.

No results match this search term.
Check spelling and try again.

results are loading

0 results found for “keyward

  Book cover

  Overview

  Format
  Book
  Author/Creator
  Kolokwium Polsko-Francuski "Zagłada żydów" (2004 : Lublin, Poland)
  Published
  Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
  Locale
  Poland
  France
  Contents
  Okupacja sowiecka na terenach północno-wschodniej Polski w relacjach żydowskich uciekinierów z głębi kraju (tzw. bieżeńców) w latach 1939-1941 / Andrzej Żbikowski
  "Kwestia żydowska" w Polsce w ocenie Delegatury Rządu RP i KG ZWZ-AK w latach 1942-1944 / Dariusz Libionka
  Miłość i cierpienie w Tomaszowie Mazowieckim / Barbara Engelking
  Czy UGIF to Judenrat? / Michel Laffitte
  Holokaust-liczenie ofiar (casus samobójstwo) / Jacek Leociak
  Wizualizacje Holokaustu jako nowe wyzwanie dla współczesnej historiografii / Anna Ziębińska-Witek
  Dyskurs oświęcimski : relacje osobiste i symbolizacja ludobójstwa / Karla Grierson
  Kilka uwag do historii spojrzenia / Sylvie Lindeperg
  Uzupełnianie pamięci-izkor bicher jako świadectwo i inspiracja / Monika Adamczyk-Garbowska
  Między historią a pamięcią : polski świadek Zagłady / Jean-Charles Szurek
  Zbyt często powtarzane stereotypy / Jean-Yves Potel
  Przekleństwo pamięci traumatycznej / Alina Cała
  Pamięć Zagłady / Annete Wieviorka
  Od ocalonego do świadka : miejsce deportowanych w społeczeństwie francuskim / Olivier Lalieu
  Pierwsze wrażenia : Żydowski intelektualista w rzeczywistości odradzającej się Polski (na przykładzie Dawida Sfarda) / Joanna Nalewajko-Kulikov
  Problem antysemityzmu w relacjach polsko-żydowskich w latach 1945-1953 / Bożena Szaynok
  "Kwestia żydowska" w Polsce - władza i społeczeństwo wobec Żydów w latach 1945-1968 / Audrey Kichelewski
  Antysemityzm w epoce postnarodowej : refleksje o metamorfozach ideologii (na przykładzie francuskim) / Paul Zawadzki.
  Other Authors/Editors
  Engelking, Barbara, 1962-
  Notes
  "Wybrane materiały z kolokwium polsko-francuskiego, Lublin, 22-23 stycznia 2004"--page facing t.p.
  Includes bibliographical references.
  Okupacja sowiecka na terenach północno-wschodniej Polski w relacjach żydowskich uciekinierów z głębi kraju (tzw. bieżeńców) w latach 1939-1941 / Andrzej Żbikowski -- "Kwestia żydowska" w Polsce w ocenie Delegatury Rządu RP i KG ZWZ-AK w latach 1942-1944 / Dariusz Libionka -- Miłość i cierpienie w Tomaszowie Mazowieckim / Barbara Engelking -- Czy UGIF to Judenrat? / Michel Laffitte -- Holokaust-liczenie ofiar (casus samobójstwo) / Jacek Leociak -- Wizualizacje Holokaustu jako nowe wyzwanie dla współczesnej historiografii / Anna Ziębińska-Witek -- Dyskurs oświęcimski : relacje osobiste i symbolizacja ludobójstwa / Karla Grierson -- Kilka uwag do historii spojrzenia / Sylvie Lindeperg -- Uzupełnianie pamięci-izkor bicher jako świadectwo i inspiracja / Monika Adamczyk-Garbowska -- Między historią a pamięcią : polski świadek Zagłady / Jean-Charles Szurek-- Zbyt często powtarzane stereotypy / Jean-Yves Potel -- Przekleństwo pamięci traumatycznej / Alina Cała -- Pamięć Zagłady / Annete Wieviorka -- Od ocalonego do świadka : miejsce deportowanych w społeczeństwie francuskim / Olivier Lalieu -- Pierwsze wrażenia : Żydowski intelektualista w rzeczywistości odradzającej się Polski (na przykładzie Dawida Sfarda) / Joanna Nalewajko-Kulikov -- Problem antysemityzmu w relacjach polsko-żydowskich w latach 1945-1953 / Bożena Szaynok -- "Kwestia żydowska" w Polsce - władza i społeczeństwo wobec Żydów w latach 1945-1968 / Audrey Kichelewski -- Antysemityzm w epoce postnarodowej : refleksje o metamorfozach ideologii (na przykładzie francuskim) / Paul Zawadzki.
  Some contributions translated from French.

  Physical Details

  Language
  Polish
  ISBN
  8322724322
  9788322724323
  Physical Description
  276 p. ; 25 cm.

  Keywords & Subjects

  Record last modified:
  2014-01-27 17:28:00
  This page:
  https:​/​/collections.ushmm.org​/search​/catalog​/bib135428

  Additional Resources

  Librarian View

  Download & Licensing

  • Terms of Use
  • This record is not digitized and cannot be downloaded online.

  In-Person Research

  Availability

  Contact Us