Advanced Search

Learn About The Holocaust

Special Collections

My Saved Research

Login

Register

Help

Skip to main content

Wina i kara : spo±eczeânstwa wobec rozliczeân zbrodni pope±nionych przez reçzimy totalitarne w latach 1939-1956 : studia i materia±y / pod redakcjña naukowña Patryka Pleskota.

Publication | Library Call Number: HV6322.7 .W452 2015
Book cover
Variant Title
Spo±eczeânstwa wobec rozliczeân zbrodni pope±nionych przez reçzimy totalitarne w latach 1939-1956 : studia i materia±y
Format
Book
Published
Warszawa : Instytut Pamiñeci Narodowej. Komisja âScigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Language
Polish
 
Record last modified: 2016-06-20 11:47:00
This page: https://collections.ushmm.org/search/catalog/bib251247