Advanced Search

Learn About The Holocaust

Special Collections

My Saved Research

Login

Register

Help

Skip to main content

Fenomen getta łodzkiego 1940-1944 / pod redakcją Pawła Samusia, Wiesława Pusia.

Publication | Not Digitized | Library Call Number: DS135.P62 L643253 2006

Search this record's additional resources, such as finding aids, documents, or transcripts.

No results match this search term.
Check spelling and try again.

results are loading

0 results found for “keyward

  Book cover

  Overview

  Format
  Book
  Published
  Łódź : Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
  Locale
  Poland
  Łódź
  Łódź (Poland)
  Contents
  Spoleczność źydowska wielonarodowej Łodzi (do 1939 r.) / Paweł Samuś
  Specyfika polityki niemieckiej w Łodzi w latach 1939-1945 / Janusz Wróbel
  Typologia gett utworzonych przez okupantów niemieckich w Polsce (1939-1944) / Feliks Tych
  Rola gett na Wschodzie w realizacji "ostatecznego rozwiazania kwestii zydowskiej" / Paweł Chmielewski
  Utworzenie i organizacja getta w Łodzi / Julian Baranowski
  The uniqueness of the Lodz ghetto and Rumkowski / Abraham Cykiert
  Litzmannstadt, eine Stadt ohne Juden : Planungen und Aktionen fur eine NS-Zukunft / Karl Stuhlpfarrer
  Policja hitlerowska w getcie łodzkim / Antoni Galiński
  Ordnungsdienst im Getto Litzmannstadt / Andrea Löw
  Jewish forced labor in the Lodz ghetto and its influence on German policy / Michal Unger
  Hans Biebow : portret oprawcy / Jacek Pietrzak
  Nie w naszej mocy przebaczać : Chaim Mordechaj Rumkowski, Przełożony Starszeństwa Żydów w łodzkim getcie / Joanna Podolska
  The religious life of the Lodz ghetto / Avraham Krieger, Symcha Keller
  Życie kulturalne w getcie łodzkim : muzyka i teatr / Anna Kuligowska-Korzeniewska
  Organizacje młodzieżowe w getcie łodzkim / Shmuel Krakowski
  Wychowanie fizyczne i sport w getcie łodzkim / Andrzej Bogusz
  Die Vorgeschichte der Deportation osterreichischer "Zigeuner" in das Ghetto in Lodz / Florian Freund
  Żydzi zachodnioeuropejscy w getcie łodzkim w świetle dziennikow i wspomnień z getta / Krystyna Radziszewska
  Oskar Rosenfeld und Oskar Singer : zwei Autoren im Archiv des "Judenältesten von Lodz" / Sascha Feuchert
  Stosunki polsko-żydowskie w Łodzi w czasie okupacji hitlerowskiej : stan badań i perspektywy badawcze / Dorota Siepracka
  Ofiary i sprawcy, świadkowie i dokumenty zbrodni w ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem / Sławomir Abramowicz
  Deportacja Żydów z getta Deportacja Zydow z getta łódzkiego do KL Auschwitz / Andrzej Strzelecki
  Problematyka getta łódzkiego w źródłach drukowanych i literaturze naukowej / Przemysław Waingertner
  Źródła do dziejow getta łódzkiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi / Bernard Sobiczewski
  Łódź jako centrum społeczności żydowskiej w Polsce (1945-1949) / Leszek Olejnik
  Between history and biography : memories from postwar Lodz/ Shimon Redlich
  Getto łodzkie (1940-1944) : bibliografia / Jacek Pietrzak, Przemysław Waingertner.
  Other Authors/Editors
  Samusia, Pawła.
  Pusia, Wiesława.
  Notes
  Papers of a conference held Oct. 11-12, 2004, in Łódź.
  Includes bibliographical references and index.
  Spoleczność źydowska wielonarodowej Łodzi (do 1939 r.) / Paweł Samuś -- Specyfika polityki niemieckiej w Łodzi w latach 1939-1945 / Janusz Wróbel --Typologia gett utworzonych przez okupantów niemieckich w Polsce (1939-1944) / Feliks Tych -- Rola gett na Wschodzie w realizacji "ostatecznego rozwiazania kwestii zydowskiej" / Paweł Chmielewski -- Utworzenie i organizacja getta w Łodzi / Julian Baranowski -- The uniqueness of the Lodz ghetto and Rumkowski / Abraham Cykiert -- Litzmannstadt, eine Stadt ohne Juden : Planungen und Aktionen fur eine NS-Zukunft / Karl Stuhlpfarrer -- Policja hitlerowska w getcie łodzkim / Antoni Galiński -- Ordnungsdienst im Getto Litzmannstadt / Andrea Löw -- Jewish forced labor in the Lodz ghetto and its influence on German policy / Michal Unger -- Hans Biebow : portret oprawcy / Jacek Pietrzak -- Nie w naszej mocy przebaczać : Chaim Mordechaj Rumkowski, Przełożony Starszeństwa Żydów w łodzkim getcie / Joanna Podolska -- The religious life of the Lodz ghetto / Avraham Krieger, Symcha Keller -- Życie kulturalne w getcie łodzkim : muzyka i teatr / Anna Kuligowska-Korzeniewska -- Organizacje młodzieżowe w getcie łodzkim / Shmuel Krakowski -- Wychowanie fizyczne i sport w getcie łodzkim / Andrzej Bogusz -- Die Vorgeschichte der Deportation osterreichischer "Zigeuner" in das Ghetto in Lodz / Florian Freund -- Żydzi zachodnioeuropejscy w getcie łodzkim w świetle dziennikow i wspomnień z getta / Krystyna Radziszewska -- Oskar Rosenfeld und Oskar Singer : zwei Autoren im Archiv des "Judenältesten von Lodz" / Sascha Feuchert --
  Stosunki polsko-żydowskie w Łodzi w czasie okupacji hitlerowskiej : stan badań i perspektywy badawcze / Dorota Siepracka -- Ofiary i sprawcy, świadkowie i dokumenty zbrodni w ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem / Sławomir Abramowicz -- Deportacja Żydów z getta Deportacja Zydow z getta łódzkiego do KL Auschwitz / Andrzej Strzelecki -- Problematyka getta łódzkiego w źródłach drukowanych i literaturze naukowej / Przemysław Waingertner -- Źródła do dziejow getta łódzkiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi / Bernard Sobiczewski -- Łódź jako centrum społeczności żydowskiej w Polsce (1945-1949) / Leszek Olejnik -- Between history and biography : memories from postwar Lodz/ Shimon Redlich -- Getto łodzkie (1940-1944) : bibliografia / Jacek Pietrzak, Przemysław Waingertner.
  In Polish, English, and German.

  Physical Details

  Language
  Polish English German
  ISBN
  837171999X
  9788371719998
  Physical Description
  463, [82] p. : ill. (some col.), map ; 28 cm.

  Keywords & Subjects

  Record last modified:
  2014-01-16 13:32:00
  This page:
  https:​/​/collections.ushmm.org​/search​/catalog​/bib131654

  Additional Resources

  Librarian View

  Download & Licensing

  • Terms of Use
  • This record is not digitized and cannot be downloaded online.

  In-Person Research

  Availability

  Contact Us