Advanced Search

Learn About The Holocaust

Special Collections

My Saved Research

Login

Register

Help

Skip to main content

Dawaj czasy! : czyli Wyzwolenie po sowiecku / Stanisław M. Jankowski.

Publication | Library Call Number: DK4433 .J36 2017

"Koniec wojny i dramatyczny początek sowieckiej okupacji w Polsce. Żołnierze AK przyjęli ich jak sojuszników - oni potraktowali ich jak wrogów: kulą w głowę lub uwięzieniem. Przez cywilów witani byli kwiatami i chlebem - tyle że oni chcieli zegarków, wódki oraz kobiet. Biada tym, którzy odmówili... Stanisław Jankowski pisze w tej książce - niczym w akcie oskarżenia - o tym, jak sowieccy „wyzwoliciele" zastąpili niemieckich strażników Majdanka i Auschwitz, jak wysyłali do łagrów żołnierzy podziemia i górników. Opowiada o pacyfikacjach, egzekucjach odwetowych, gwałtach, podpaleniu gnieźnieńskiej katedry. Opisuje strzelaniny żołnierzy WP i milicjantów z „sojusznikami" oraz śmierć polskich urzędników, którzy usiłowali zaprowadzić porządek. Gdyby nie ujawnione przez autora dokumenty, trudno byłoby uwierzyć, że to wszystko rzeczywiście się zdarzyło, że tak naprawdę wyglądało wyzwolenie po sowiecku ..." -- various websites.

"The end of the war and the dramatic start of Soviet occupation in Poland. AK soldiers accepted them as allies - they treated them like enemies: a bullet in the head or imprisonment. The civilians were greeted with flowers and bread - but the occupiers only they wanted watches, vodkas and women. Woe to those who refused ... the author writes about how the Soviet liberators replaced the guards of Majdanek and Auschwitz as they sent soldiers to the underground and miners' camps. He talks about pacification, retaliatory executions, rape, arson of the cathedral in Gniezno. Describes the shootings of Polish soldiers and militiamen with "allies" and the deaths of Polish officials who tried to bring order. If it were not for the documents revealed by the author, it would be hard to believe that all this really happened, that the Soviet liberation was really what it looked like ..." -- translation of various websites.

Book cover
Variant Title
Wyzwolenie po sowiecku
Series
Historia
Historia (Dom Wydawniczy REBIS)
Format
Book
Author/Creator
Jankowski, Stanisław M., 1945- author.
Published
Poznań [Poland] : Dom Wydawniczy Rebis, 2017
© 2017
Locale
Poland
Language
Polish
Edition
Wydanie I.
 
Record last modified: 2017-09-14 12:30:00
This page: https://collections.ushmm.org/search/catalog/bib257273