Advanced Search

Learn About The Holocaust

Special Collections

My Saved Research

Login

Register

Help

Skip to main content

Bolesławianie -- nie przybyli znikąd : wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska / redakcja naukowa Anna Bober-Tubaj, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold.

Publication | Not Digitized | Library Call Number: DK4800.B659 B59 2016

Search this record's additional resources, such as finding aids, documents, or transcripts.

No results match this search term.
Check spelling and try again.

results are loading

0 results found for “keyward

  Book cover

  Overview

  Format
  Book
  Published
  Bolesławiec : Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2016
  ©2016
  Locale
  Bolesławiec (Województwo Dolnośląskie, Poland)
  Silesia, Lower (Poland and Germany)
  Europe
  Poland
  Edition
  Wydanie I.
  Contents
  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich / Barbara Smoleńska
  Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół / Halina Waniak
  Bolesławieckie Koło Związku Sybiraków / Maria Niemczuk
  Reemigranci z Francji w Bolesławcu / Kamilla Dudek
  Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich / Grzegorz Jankowski
  Znaczenie projektów historycznych dla budowania tożsamości lokalnej mieszkańców Bolesławca - z perspektywy odrodzonego samorządu terytorialnego / Jerzy Zieliński
  Miasta partnerskie Bolesławca - w świetle protokołów i uchwał organu uchwalodawczo-kontrolnego / Rafał Nowakowski
  Zniszczenia i program odbudowy Starego Miasta w Bolesławcu w latach 1945-1960 / Anna Bober-Tubaj
  Początki szkolnictwa w powojennym Bolesławcu (1945-1950) / Edmund Maliński
  Sowieckie enklawy w Bolesławcu po II wojnie światowej / Krzysztof Rajczakowski
  Pomniki świadectwem powojennej historii Bolesławca / Agata Bojanowska
  Mapy osadnicze Dolnego Śląska w okresie nowożytnym / Dariusz Przybytek
  Historycy z misją - wrocławscy badacze przeszłości wczesnonowożytnego Śląska w latach 1945-1981. Przyczynek do kształtowania tożsamości przez pisarstwo historyczne. (W. Czapliński, J.A. Gierowski, J. Leszczyński) / Filip Wolański
  Ziemie Odzyskane - moja miłość (bez)warunkowa ... / Barbara Techmańska
  Karkonosze Tadeusza Różewicza / Marta Łobacz
  Jan Owczarek - postać niezwykła / Angelika Perz
  Smak z daleka... O ludziach i wpływach w dawnej gastronomii Wrocławia / Grzegorz Sobel
  Człowiek chory w przestrzeni osadniczej Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej na przykładzie osiedla Pracze Odrzańskie / Natalia Maria Kotrys
  Skąd do Wrocławia? Drogi dotarcia pierwszych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle dokumentów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Kamilla Jasińska
  Osadnictwo w powiecie bolesławieckim w "Atłasie Ziem Odzyskanych" / Grzegorz Strauchold
  Powrót na Dolny Śląsk Polaków z dawnej Jugosławii po 1945 r. Uwarunkowania historyczne / Zygmunt Brusiło
  "Repatrianci" - czy wysiedleni? / Zdzisław Abramowicz
  Z litewskich lasów do innej Polski / Aleksander Srebrakowski
  Procesy demograficzne na wsi dolnośląskiej w okresie powojennym na przykładzie Szczepanowa w powiecie średzkim / Rościsław Żerelik
  Problemy codzienne osadników w Lubaniu na podstawie gazetki "Na Straży" w latach 1945-1946 - wstęp do badań / Barbara Grzybek
  Dolnośląska próba stowarzyszenia Polaków wysiedlonych ze Wschodu (1946-1948) / Ivo Łaborewicz
  Tożsamość wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej (do 1989 r.) - wybrane zagadnienia / Joanna Nowosielska-Sobel
  "Ziemia pozostała ta sama..." Zmiany w strukturze rolnej w powiecie bolesławieckim w latach 1945-1949 / Adam Baniecki
  Próby rewitalizacji w województwie dolnośląskim etnikum serbołużyckiego / Piotr Pałys
  Pamięć historyczna o żydowskiej ludności Dolnego Śląska / Leszek Ziątkowski
  Działalność propagandowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu podczas Referendum Ludowego w 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. / Kamil Frączkiewicz
  Barbara Schutty, Joanna Wolska-Zielińska, "Na tej ziemi znaleźli nowy świat..." Wernisaż fotografii autorstwa Barbary Schutty.
  Other Authors/Editors
  Bober, Anna, 1967- editor.
  Nowosielska-Sobel, Joanna, editor.
  Strauchold, Grzegorz, 1958- editor.
  Notes
  "Wydawnictwo zawiera teksty referatów prezentowanych podczas konferencji Bolesławianie -- nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska, zorganizowanej w dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu."--Title page verso.
  Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich / Barbara Smoleńska -- Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół / Halina Waniak -- Bolesławieckie Koło Związku Sybiraków / Maria Niemczuk -- Reemigranci z Francji w Bolesławcu / Kamilla Dudek -- Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich / Grzegorz Jankowski -- Znaczenie projektów historycznych dla budowania tożsamości lokalnej mieszkańców Bolesławca - z perspektywy odrodzonego samorządu terytorialnego / Jerzy Zieliński -- Miasta partnerskie Bolesławca - w świetle protokołów i uchwał organu uchwalodawczo-kontrolnego / Rafał Nowakowski -- Zniszczenia i program odbudowy Starego Miasta w Bolesławcu w latach 1945-1960 / Anna Bober-Tubaj -- Początki szkolnictwa w powojennym Bolesławcu (1945-1950) / Edmund Maliński -- Sowieckie enklawy w Bolesławcu po II wojnie światowej / Krzysztof Rajczakowski -- Pomniki świadectwem powojennej historii Bolesławca / Agata Bojanowska -- Mapy osadnicze Dolnego Śląska w okresie nowożytnym / Dariusz Przybytek -- Historycy z misją - wrocławscy badacze przeszłości wczesnonowożytnego Śląska w latach 1945-1981. Przyczynek do kształtowania tożsamości przez pisarstwo historyczne. (W. Czapliński, J.A. Gierowski, J. Leszczyński) / Filip Wolański -- Ziemie Odzyskane - moja miłość (bez)warunkowa ... / Barbara Techmańska -- Karkonosze Tadeusza Różewicza / Marta Łobacz -- Jan Owczarek - postać niezwykła / Angelika Perz --
  Smak z daleka... O ludziach i wpływach w dawnej gastronomii Wrocławia / Grzegorz Sobel -- Człowiek chory w przestrzeni osadniczej Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej na przykładzie osiedla Pracze Odrzańskie / Natalia Maria Kotrys -- Skąd do Wrocławia? Drogi dotarcia pierwszych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle dokumentów Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Kamilla Jasińska -- Osadnictwo w powiecie bolesławieckim w "Atłasie Ziem Odzyskanych" / Grzegorz Strauchold -- Powrót na Dolny Śląsk Polaków z dawnej Jugosławii po 1945 r. Uwarunkowania historyczne / Zygmunt Brusiło -- "Repatrianci" - czy wysiedleni? / Zdzisław Abramowicz -- Z litewskich lasów do innej Polski / Aleksander Srebrakowski -- Procesy demograficzne na wsi dolnośląskiej w okresie powojennym na przykładzie Szczepanowa w powiecie średzkim / Rościsław Żerelik -- Problemy codzienne osadników w Lubaniu na podstawie gazetki "Na Straży" w latach 1945-1946 - wstęp do badań / Barbara Grzybek -- Dolnośląska próba stowarzyszenia Polaków wysiedlonych ze Wschodu (1946-1948) / Ivo Łaborewicz -- Tożsamość wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej (do 1989 r.) - wybrane zagadnienia / Joanna Nowosielska-Sobel -- "Ziemia pozostała ta sama..." Zmiany w strukturze rolnej w powiecie bolesławieckim w latach 1945-1949 / Adam Baniecki --
  Próby rewitalizacji w województwie dolnośląskim etnikum serbołużyckiego / Piotr Pałys -- Pamięć historyczna o żydowskiej ludności Dolnego Śląska / Leszek Ziątkowski -- Działalność propagandowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu podczas Referendum Ludowego w 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. / Kamil Frączkiewicz -- Barbara Schutty, Joanna Wolska-Zielińska, "Na tej ziemi znaleźli nowy świat..." Wernisaż fotografii autorstwa Barbary Schutty.

  Physical Details

  Language
  Polish
  ISBN
  9788364757150
  8364757156
  Physical Description
  284 pages : illustrations, maps ; 24 cm

  Keywords & Subjects

  Record last modified:
  2020-11-12 15:25:00
  This page:
  https:​/​/collections.ushmm.org​/search​/catalog​/bib260537

  Additional Resources

  Librarian View

  Download & Licensing

  • Terms of Use
  • This record is not digitized and cannot be downloaded online.

  In-Person Research

  Availability

  Contact Us