Advanced Search

Learn About The Holocaust

Special Collections

My Saved Research

Login

Register

Help

Skip to main content

Starosta miasta Krakowa (Sygn. 228)

Document | Digitized | Accession Number: 2009.145 | RG Number: RG-15.152

Search this record's additional resources, such as finding aids, documents, or transcripts.

No results match this search term.
Check spelling and try again.

results are loading

0 results found for “keyward

  Overview

  Description
  Contains records from the Stadthauptmann in Kraków (Generalgouvernement), including questionnaires, identification and registration cards, lists of deported Jews, registry records of the Jewish community (birth certificates), documents relating to confiscation of Jewish property, documents belonging to Jewish firms from Kraków , leaflets, and other documents related to Jewish life in Kraków during the occupation.
  Alternate Title
  Der Stadthauptmann der Stadt Krakau
  Date
  inclusive:  1939-1945
  inclusive: 
  Credit Line
  Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims Against Germany.
  Reference
  USHMM Archives, RG-15.098M, Starosta Miasta Krakowa,1939-1945. Wykazy dowὀdow osobistych (Kennkartenlisten) wydanych Żydom, 1939-1945.

  USHMM Archives, Sobiczewski, B. and Reszke. A. Inwentarz, Sygn. 228. Der Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta Miasta Krakowa), 1939-1945. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2004, 2011. [Guide]

  Chwalba A. Dzieje Krakowa, t.5, Kraków w latach 1939-1945. Kraków, 2002.

  Die Stadt Krakau im Dritten Jahr Deutscher Verwaltung 26 Okt. 1941-25 Okt.1942, bm i dw.

  Grabowski J. Zarząd Miejski [w:] Kraków w latach 1939-1945. Studia i Materiały, Rocznik Krakowski, t.31, Kraków, 1949-1957, s.15-16.

  Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych polskich obszarów, 1939, nr 1, nr 9. Gazeta Urzędowa Zarządu Miejskiego w Stoł. Król. Mieście Krakowie, 1934, nr 9, poz.88.

  Physical Details

  Language
  German Polish
  Extent
  103 digital files : PDF ; 2.3 GB.
  System of Arrangement
  The system of arrangement of the source repository has been preserved on the digital files. Arraned in nine series: I. Zbiór Zarządzeń Starosty 1943-1944; II. Korespondencja Dotycząca Utworzenia i Działalności Rady Żydowskiej w Krakowie 1940, with three subseries: 1. Sprawozdania Rady Żydowskiej z działalności za 04, 06 i 08.1940. 2. Sprawozdania statystyczne RŻ i Dotyczące Ewidencji Ludności 1940-1941. 3. Korespondencja RŻ dotycząca utworzenia Żydowskiej Służby Porządkowej 1940. III. Korespondencja Dotycząca Konfiskaty Majątków Żydowskich 1940-1941, w tym Wykaz Osób Zgłaszających Posiadane Mienie; IV. Dokumentacja Finansowa Przedsiębiorstw Żydowskich Zarządzanych przez Powierników 1940. V. Wykazy Rzemieślników 1940-1941 r.; VI. Instrukcje Dowódcy Policji i SS w Dystrykcie Kraków w Sprawie Pracy Ludności Żydowskiej 1942-1943; VII. Imienne Decyzje o Zwolnieniu z Pracy 1940-1941; VIII. Dokumenty i Korespondencja Związana z Wysiedleniem Ludności Żydowskiej z Krakowa, 1940-1942 (Podania o Pozostawienie w Krakowie 1940-1942), with three sub-series: 1. Podania Firm Krakowskich o Pozostawienie w Mieście Ich Żydowskich Pracowników, 1940-1941; 2. Listy Transportów Osób Przeznaczonych do Wysiedlenia 1940-1941; 3. Wykaz Osób Skierowanych do Krakowskiego Obozu przy ul. Lubicz, 27.02-20.03.1941. IX.. Budżet i Finanse Urzędu Starosty Krakowa 1940-1944.

  Rights & Restrictions

  Conditions on Access
  This material can only be accessed in a Museum reading room or other on-campus viewing stations. No other access restrictions apply to this material.
  Conditions on Use
  Publication or copying of more than several documents for a third party requires the permission of the Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma.

  Keywords & Subjects

  Geographic Name
  Kraków (Poland)

  Administrative Notes

  Provenance
  Source of acquisition is the Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH), Sygn. 228. An another part of the collection resides at the Archiwum Państwowe w Krakowie (State Archives in Krakὀw). The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the collection from the ŻIH via the United States Holocaust Museum International Archives Project in August 2009, and accretion in 2012.
  Record last modified:
  2023-07-06 12:05:46
  This page:
  https:​/​/collections.ushmm.org​/search​/catalog​/irn37700

  Additional Resources

  Download & Licensing

  In-Person Research

  Contact Us